حروف A,B,C,D در املای اعداد

در این پست قصد داریم چند نکته جالب در مورد املای اعداد به زبان انگلیسی را به شما بگوییم! با ما همراه باشید.

املای اعداد انگلیسی

آیا می‌دانستید در املای انگلیسی اعداد ۱ تا ۹۹ هیچ یک از حروف A,B,C,D دیده نمی‌شود؟
حرف D برای اولین بار در عدد ۱۰۰ بکار می‌رود. (Hundred)

آیا می‌دانستید در املای اعداد ۱ تا ۹۹۹ هیچ یک از حروف A,B,C دیده نمی‌شود؟
حرف A برای اولین بار در املای عدد ۱۰۰۰ بکار می‌رود. (Thousand)

آیا می‌دانستید در املای اعداد ۱ تا ۹۹۹۹۹۹۹۹۹ هیچ یک از حروف B,C دیده نمی‌شود؟
حرف B برای اولین بار در املای عدد میلیارد بکار می‌رود. (Billion)

آیا می‌دانستید در املای اعداد حرف C هرگز دیده نمی‌شود؟

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer