۱۰ جاندار بزرگ روی کره زمین در تمام دورانها

توسط این ویدیو با ۱۰ جاندار بزرگ روی کره زمین در تمام دورانها و در گروه‌های مختلف جانوری آشنا خواهید شد. با ما همراه باشید.

۱۰ جاندار بزرگ روی کره زمین در تمام دورانها

بزرگترین حیوانات روی کره زمین در طول تاریخ عبارتند از:

  1. بزرگترین حشره روی زمین : مگانئوروپسیس پرمیانا
  2. بزرگترین بندپایان : آرتروپلیورا – جاکلوپترس رنانیا
  3. بزرگترین مار جهان : تیتانوبوآ
  4. بزرگترین درنده خشکی : دایناسور اسپاینوسورس
  5. بزرگترین جانور دریایی : کارکارودون مگالودون
  6. بزرگترین ماهی استخوانی : لیدسیکتوس پروبلماتیوس
  7. بزرگترین پستاندار زمینی : پاراکراتریوم
  8. بزرگترین پرنده : کوئتزال کوتلوس
  9. بزرگترین پستاندار زمین : وال آبی
  10. بزرگترین حیوان تاریخ زمین : آمفیکوئلیاس فراگیلیموس

2 comments On ۱۰ جاندار بزرگ روی کره زمین در تمام دورانها

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer