ماهی الکتریکی

در جنگلهای آمازون موجود خطرناکی زندگی می‌کنه که ممکنه حتی اسمش هم به گوشتون نخورده باشه.

ماهی الکتریکی

این ماهی طولی حدود ۲ متر داره و بدنش شوک الکتریکی کشنده‌ای تولید می‌کنه! این موجود به مار ماهی الکتریکی هم (Six-Foot Electric Eel) معروفه. البته ظاهرش بیشتر به گربه ماهی شباهت داره تا مار ماهی.

شکار ماهی با شوک الکتریکی

این ماهی برای شناسایی غذای خود که ماهی‌های کوچکتر موجود در آب هست، مقداری کمی الکتریسیته تولید می‌کنه. ماهی‌های دیگه هیچ وقت تصورش رو نمی‌کنن که حرکت عضلاتشون می تونه سبب شناساییشون توسط این موجود خطرناک و شکار ماهی با شوک الکتریکی بشه.

پس از نزدیک شدن مارماهی به غذای خود، به سمت آن حمله‌ور و یک شوک شدید الکتریکی رو به آن وارد می کنه! ۵۰۰ ولت شوک الکتریکی!
این مقدار الکتریسته حتی می‌تونه انسان را برای مدتی گیج کنه!
پس از شکار این ماهی به موجود دیگری صدمه‌ای نمیزنه تا وقتی نوبت به شکار بعدی برسه.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer