شکلکهای فیسبوک – سری Emoji) JV)

شکلکهای سری JV فیسبوک مانند شکلکهای استاندارد فیسبوک هستند و امکان استفاده از آنها در پستها، کامنتها و چت فیسبوک وجود دارد.

برای دریافت لیست شکلکهای موجود اینجا کلیک کنید.

در صورتی که شکلکهای موجود را (در این صفحه و یا در فیسبوک) به درستی مشاهده نمی‌کنید، فونت موجود در بسته دانلودی را نصب کنید. ممکن است با نصب بسته فوق نیز کارکترها را به صورت مربع و یا شکلکهای دیگر مشاهده کنید، دقت کنید در این صورت نیز می توانید با کپی و درج شکل مربوطه (مثلن مربع موجود) شکل مورد نظر خود را در فیسبوک درج کنید.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer