شکلکهای استاندارد فیسبوک

این شکلکها، شکلکهای استاندارد فیسبوک (شکلهای پیش‌فرض) هستند و در پستها، کامنتها و در هنگام چت قابل استفاده هستند.

این مطلب قدیمی است و در حال حاضر کاربردی ندارد!

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer