دنیا از نگاه حیوانات

تصویری که حیوانات از دنیای اطراف خود دارند با انسانها متفاوت است. هر چند در پردازش نهایی قادر به تشخیص کامل هستند اما دنیا از نگاه حیوانات به گونه دیگری است. حتی تصویر ذهنی انسانها از رنگها و دنیای اطراف می‌تواند با یکدیگر متفاوت باشد.

حیوانات چطور به دنیای اطرافشان نگاه می کنند

دنیا از نگاه حیوانات

دنیا از دید سگها

چشم سگها مجهز به دو نوع سلول تشخیص رنگ بوده و فقط رنگهای قهوه‌ای، زرد و آبی رو می‌بینند.

دنیا از دیده گربه ها

گربه‌ها برای محافظت یک پلک داخلی دارند و تصویر شفاف‌تری نسبت به انسان دریافت می‌کنند.

دنیا از دید پرندگان

پرنده‌ها قابلیت دید نور ماورا بنفش را دارند و عضلات داخلی چشم آنها بر روی یک نقطه مشخص فوکوس می‌کند.

دنیا از دید مگس

چشم مگس از صدها هزار لنز بسیار کوچک تشکیل شده است. مگسها همه چیز رو آهسته می‌بینند و علاوه بر آن قادر به دریافت نور ماورا بنفش نیز هستند.

دنیا از دید مار

مارها قابلیت دید در شب و تشخیص حرارت رو دارند.

دنیا از دید کوسه‌ها

کوسه‌ها رنگها رو تشخیص نمی‌دهند، اما با کمک حواس دیگر خود در زیر آب به خوبی می‌بینند.

دنیا از دید ماهی‌ها

ماهی‌ها رنگهای آبی، سبز و قرمز رو می‌بینند و علاوه بر آن قادر به دریافت نور ماورا بنفش نیز هستند.

دنیا از دید موشها

هر کدام از چشمهای موش به صورت مجزا کار می‌کنند. رنگ قرمز رو تشخیص نمی‌دهند و سرعت دید بسیار پایینی در مقایسه با انسان دارند.

اگر می خواهید تصویر بهتری درباره دنیا از نگاه حیوانات داشته باشید، این ویدیو را مشاهده کنید.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer