جسم هوگ (کهکشان حلقه‌ای عجیب و غریب)

جسم هوگ

آیا این یک کهکشان است یا دو تا؟ این سوال در سال ۱۹۵۰ زمانی پیش آمد که آرتور هوگ ستاره‌شناس برجسته در حال بررسی این شی غیر معمول بود. خارج این حلقه تحت سلطه ستاره‌های آبی روشن است، در حالی که در نزدیکی مرکز ستاره‌های قرمز رنگ رویت می‌شوند که به احتمال زیاد بسیار قدیمی‌ترند.

میان این دو شکاف تقریبا به طور کامل تاریک است. چگونگی تشکیل جسم هوگ ناشناخته باقی مانده، گرچه در حال حاضر اشیای مشابه آن شناخته شده و عنوان کهکشانهای حلقه ای را به خود گرفته‌اند.

فرضیه پیدایش این جسم شامل برخورد یک کهکشان در میلیاردها سال پیش و اثر گرانشی یک ستون مرکزی است که از آن زمان به بعد محو شده است. این عکس توسط تلسکوپ فضایی هابل در ژوئیه ۲۰۰۱ گرفته شده و جزئیات بی سابقه ‌ای از جسم هوگ را مشخص کرده است.

مشاهدات اخیر در طول امواج رادیویی نشان می‌دهد که احتمالن جسم هوگ با کهکشان کوچکتر دیگری ادغام نشده است. جسم هوگ در حدود ۱۰۰/۰۰۰ سال نوری گستردگی دارد و فاصله‌ای در حدود ۶۰۰ میلیون سال نوری از زمین و در صورت فلکی مار قرار دارد. به طور شانسی در این تصویر در فاصله خالی کهکشان مارپیچی دیگری را می‌توانید مشاهده کنید، که در فاصله دورتری از این کهکشان عجیب قرار دارد.

منبع

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer