توهم جادویی چشم (خطای دید)

اکثر مردم تصور می‌کنند که ما با چشمهایمان جهان پیرامون خود را می‌بینیم. البته یک تست ساده هم این تصور را تایید می‌کند. کافیست چشمانتان را برای لحظاتی ببندید. طبیعی است که چیزی نخواهید دید.

البته قضیه به این سادگی هم نیست. در واقع چشم دروازه‌ای برای دریافت اطلاعات است و تمام آنچه دریافت می‌شود به مغز ارسال شده و تصویرسازی می‌شود. بدیهی است که با بستن چشمها امکان دریافت اطلاعات و ارسال آن به مغز وجود نخواهد داشت و به عبارتی چشم ابزاری برای دیدن است اما تمام واکنشهای اصلی برای دیدن در مغز اتفاق می‌افتد.

خطاهای مغز انسان

مغز انسان به دلایل مختلف ‌می‌تواند شرطی شود و خطا کند (مثلا در تشخیص رنگها، وضعیت خطوط، حرکت، سکون و … اشتباه کند) که البته این خطاها همیشه هم بد نیست.

ویدیو توهم جادویی به شما نشان می‌دهد که چگونه مغز تحت تاثیر تصاویر ارسالی چشم قرار گرفته و شرطی می‌شود.

2 comments On توهم جادویی چشم (خطای دید)

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer