به چالش کشیدن جاذبه توسط توپ جادویی

تا به حال به این موضوع فکر کرده‌اید که بتوانید نیروی جاذبه را به چالش بکشید!
حتما فکر می‌کنید برای به چالش کشیدن جاذبه به دستگاه پیچیده‌ای نیاز است. خوب اشتباه می‌کنید!

در این ویدیو می‌بینید که چگونه یک توپ جادویی نیروی جاذبه رو به چالش می‌کشد. البته در نهایت روش ساخت این توپ را نیز مشاهده خواهید کرد و قادر خواهید بود یکی از آنها را برای خودتان بسازید!

1 comments On به چالش کشیدن جاذبه توسط توپ جادویی

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer