آرم شرکتهای معروف از نگاهی دیگر

اگر به آرم شرکتهای معروف نگاه کنید عمدتا دارای طرحهای به ظاهر ساده‌ای هستند، اما باید گفت بسیاری از این آرمها دارای نکات ریزی هستند و به عبارت دیگر داستانی در پشت ظاهر ساده خود دارند.

این ویدیو دید شما را در نگاه به لوگوی شرکتهای معروف جهان و نیز طراحی آنها تغییر خواهد داد.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer